آموزش گل چینی

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش گل چینی
آموزش گل چینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

ملیله کاغذی-خانم فتحی

امتیاز کاربران :**/*5

ملیله کاغذی-خانم فتحی
ملیله کاغذی-خانم فتحی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس08-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*45

قلم زنی روی مس08-خانم کریمی
قلم زنی روی مس08-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش قاب عکس

امتیاز کاربران :**/*1

مرغ تیکا-خانم امینیان
مرغ تیکا-خانم امینیان

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*18

آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی
آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس07-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*51

قلم زنی روی مس07-خانم کریمی
قلم زنی روی مس07-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چرم02 -خانم چگینی

امتیاز کاربران :**/*10

آموزش چرم02 -خانم چگینی
آموزش چرم02 -خانم چگینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*19

آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی
آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 07 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*2

کار با چوب 07 -آقای ودود
کار با چوب 07 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

نقاشی رو شیشه-خانم عقابی

امتیاز کاربران :**/*4

نقاشی رو شیشه-خانم عقابی
نقاشی رو شیشه-خانم عقابی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی

امتیاز کاربران :**/*0

آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی
آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

جعبه های پارچه ای 02-خانم محمودی

امتیاز کاربران :**/*18

جعبه های پارچه ای 02-خانم محمودی
جعبه های پارچه ای 02-خانم محمودی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش نقاشی03-آقای حسین زاده

امتیاز کاربران :**/*0

آموزش نقاشی03-آقای حسین زاده
آموزش نقاشی03-آقای حسین زاده

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چرم -خانم چگینی

امتیاز کاربران :**/*4

آموزش چرم -خانم چگینی
آموزش چرم -خانم چگینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش بافتنی 12-خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*14

آموزش بافتنی 12-خانم بیات
آموزش بافتنی 12-خانم بیات

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار روی شیشه 02-خانم حمزه ای

امتیاز کاربران :**/*4

کار روی شیشه -خانم حمزه ای
کار روی شیشه -خانم حمزه ای

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش گل سازی 12-خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*3

آموزش گل-خانم ایلخانی
آموزش گل-خانم ایلخانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

حجم سازی06-آقای حسین لو

امتیاز کاربران :**/*1

حجم سازی06-آقای حسین لو
حجم سازی06-آقای حسین لو

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خوشنویسی -آقای محی الدین

امتیاز کاربران :**/*2

آموزش خوشنویسی -آقای محی الدین
آموزش خوشنویسی -آقای محی الدین

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی

امتیاز کاربران :**/*36

آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی
آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. پته دوزی 07- خانم سیدی
 2. آموزش چیدمان گل سازی 08-خانم طهماسبی
 3. سرمه دوزی 03- خانم خوشبختی
 4. آموزش چیدمان گل سازی 07-خانم طهماسبی
 5. قلم زنی روی مس 06-خانم کریمی
 6. آموزش دامن سه بعدی02-خانم بلالی
 7. اموزش کیف زنانه - خانم چگینی
 8. کار با چوب 06 -آقای ودود
 9. آموزش نقاشی02-آقای حسین زاده
 10. دوخت مولیر03-خانم یوسفی
 11. نقاشی روی ظروف قدیمی-خانم همزه ای
 12. قلم زنی روی مس 05-خانم کریمی
 13. آموزش دامن سه بعدی-خانم بلالی
 14. آموزش کیف -خانم چگینی
 15. کار با چوب 05 -آقای ودود
 16. پته دوزی 06- خانم سیدی
 17. آموزش چیدمان گل سازی-خانم طهماسبی
 18. آموزش گل روی تخم مرغ -خانم امیریان
 19. آموزش معرق05-آقای صلواتی
 20. آموزش نقاشی رو سرامیک-خانم همزه ای
 21. آموزش خیاطی 09-خانم بزرگی
 22. پته دوزی 05- خانم سیدی
 23. قلم زنی روی مس 04-خانم کریمی
 24. اموزش مانتو02-خانم بلالی
 25. کار روی اشیاء - خانم ایلخانی
 26. کار با چوب 04 -آقای ودود
 27. آموزش نقاشی-آقای حسین زاده
 28. آموزش دوخت مولیر-خانم یوسفی
 29. آموزش گل سازی05-خانم طهماسبی
 30. کار با چوب 03 -آقای ودود
 31. آموزش معرق04-آقای صلواتی
 32. پته دوزی 04- خانم سیدی
 33. قلم زنی روی مس 03-خانم کریمی
 34. سوخته نگاری-استاد نداف
 35. کار با چوب 02 -آقای ودود
 36. دوخت مانتو-خانم بلالی
 37. آموزش گل سازی12-خانم ایلخانی
 38. قلم زنی 02-خانم کریمی
 39. دوخت مولیر01-خانم یوسفی
 40. آموزش دوخت دامن01 -خانم بزرگی

محبوب ترین ها

http://fun.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/

http://fun.akairan.com/talebini/stekhareh/

http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/decor1/

http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/

http://www.akairan.com/havades-akhbar/

http://irantoorism.akairan.com/

http://jahangasht.akairan.com/

http://varzeshkar.akairan.com/sport/badansazi-banovan/