آموزش کار روی شیشه - خانم رمزی 950624

امتیاز کاربران :**/*10
950624honare
آموزش کار روی شیشه - خانم رمزی 950624

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش نقاشی03-آقای حسین زاده

امتیاز کاربران :**/*0

آموزش نقاشی03-آقای حسین زاده
آموزش نقاشی03-آقای حسین زاده

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چرم خانم خوش صحبت

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش چرم خانم خوش صحبت
آموزش چرم خانم خوش صحبت

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش بافتنی 12-خانم بیات

امتیاز کاربران :**/*14

آموزش بافتنی 12-خانم بیات
آموزش بافتنی 12-خانم بیات

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

گل مصنوعی - خانم ایلحانی

امتیاز کاربران :**/*4

کیک باقلوا-خانم احدی
گل مصنوعی - خانم ایلحانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش گل سازی 12-خانم ایلخانی

امتیاز کاربران :**/*3

آموزش گل-خانم ایلخانی
آموزش گل-خانم ایلخانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش سوخته نگاری روی پارچه-خانم فرمانی

امتیاز کاربران :**/*3

آموزش سوخته نگاری روی پارچه-خانم فرمانی
آموزش سوخته نگاری روی پارچه-خانم فرمانی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خوشنویسی -آقای محی الدین

امتیاز کاربران :**/*2

آموزش خوشنویسی -آقای محی الدین
آموزش خوشنویسی -آقای محی الدین

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش گل چینی

امتیاز کاربران :**/*6

آموزش گل چینی
آموزش گل چینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

ملیله کاغذی-خانم فتحی

امتیاز کاربران :**/*5

ملیله کاغذی-خانم فتحی
ملیله کاغذی-خانم فتحی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس08-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*45

قلم زنی روی مس08-خانم کریمی
قلم زنی روی مس08-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش قاب عکس

امتیاز کاربران :**/*1

مرغ تیکا-خانم امینیان
مرغ تیکا-خانم امینیان

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*18

آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی
آموزش خیاطی شلوار-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

قلم زنی روی مس07-خانم کریمی

امتیاز کاربران :**/*51

قلم زنی روی مس07-خانم کریمی
قلم زنی روی مس07-خانم کریمی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش چرم02 -خانم چگینی

امتیاز کاربران :**/*10

آموزش چرم02 -خانم چگینی
آموزش چرم02 -خانم چگینی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی

امتیاز کاربران :**/*18

آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی
آموزش دوخت شلوار-خانم بلالی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

کار با چوب 07 -آقای ودود

امتیاز کاربران :**/*2

کار با چوب 07 -آقای ودود
کار با چوب 07 -آقای ودود

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

نقاشی رو شیشه-خانم عقابی

امتیاز کاربران :**/*4

نقاشی رو شیشه-خانم عقابی
نقاشی رو شیشه-خانم عقابی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی

امتیاز کاربران :**/*0

آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی
آموزش کاپ کیک روی سینی-خانم محمدی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

جعبه های پارچه ای 02-خانم محمودی

امتیاز کاربران :**/*18

جعبه های پارچه ای 02-خانم محمودی
جعبه های پارچه ای 02-خانم محمودی

 برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

 

 

ادامه مطلب

مقالات دیگر...

 1. آموزش چرم -خانم چگینی
 2. کار روی شیشه 02-خانم حمزه ای
 3. حجم سازی06-آقای حسین لو
 4. آموزش خیاطی آستین-خانم یوسفی
 5. پته دوزی 07- خانم سیدی
 6. آموزش چیدمان گل سازی 08-خانم طهماسبی
 7. سرمه دوزی 03- خانم خوشبختی
 8. آموزش چیدمان گل سازی 07-خانم طهماسبی
 9. قلم زنی روی مس 06-خانم کریمی
 10. آموزش دامن سه بعدی02-خانم بلالی
 11. اموزش کیف زنانه - خانم چگینی
 12. کار با چوب 06 -آقای ودود
 13. آموزش نقاشی02-آقای حسین زاده
 14. دوخت مولیر03-خانم یوسفی
 15. نقاشی روی ظروف قدیمی-خانم همزه ای
 16. قلم زنی روی مس 05-خانم کریمی
 17. آموزش دامن سه بعدی-خانم بلالی
 18. آموزش کیف -خانم چگینی
 19. کار با چوب 05 -آقای ودود
 20. پته دوزی 06- خانم سیدی
 21. آموزش چیدمان گل سازی-خانم طهماسبی
 22. آموزش گل روی تخم مرغ -خانم امیریان
 23. آموزش معرق05-آقای صلواتی
 24. آموزش نقاشی رو سرامیک-خانم همزه ای
 25. آموزش خیاطی 09-خانم بزرگی
 26. پته دوزی 05- خانم سیدی
 27. قلم زنی روی مس 04-خانم کریمی
 28. اموزش مانتو02-خانم بلالی
 29. کار روی اشیاء - خانم ایلخانی
 30. کار با چوب 04 -آقای ودود
 31. آموزش نقاشی-آقای حسین زاده
 32. آموزش دوخت مولیر-خانم یوسفی
 33. آموزش گل سازی05-خانم طهماسبی
 34. کار با چوب 03 -آقای ودود
 35. آموزش معرق04-آقای صلواتی
 36. پته دوزی 04- خانم سیدی
 37. قلم زنی روی مس 03-خانم کریمی
 38. سوخته نگاری-استاد نداف
 39. کار با چوب 02 -آقای ودود
 40. دوخت مانتو-خانم بلالی

محبوب ترین ها

http://fun.akairan.com/divanehafez/fale-hafez-mani/

http://fun.akairan.com/talebini/stekhareh/

http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/decor1/

http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/

http://www.akairan.com/havades-akhbar/

http://irantoorism.akairan.com/

http://jahangasht.akairan.com/

http://varzeshkar.akairan.com/sport/badansazi-banovan/